Bäste Måsvikare!

Vad har hänt sedan vår årsstämma? Vi välkomnar tre nya medlemmar i Styrelsen Elvy, Kristian och Calle. Styrelsen har konstituerat sig och fördelat ansvaret som följer Hans Thorsén                 Ordförande                     Arbetssätt,