Bäste Måsvikare!

Vad har hänt sedan vår årsstämma?

Vi välkomnar tre nya medlemmar i Styrelsen Elvy, Kristian och Calle.

Styrelsen har konstituerat sig och fördelat ansvaret som följer

Hans Thorsén                 Ordförande                     Arbetssätt, nya stadgar
Elvy Vestin Hagström    Kassör                               Ekonomi, betalningar
Gerd Cederström           Sekreterare                     Protokoll, info till medlemmar
Bengt  Söderberg           Ledamot                           Brygg-frågor
Håkan Elderstig              Ledamot                           Pumphus, hemsidan
Calle Söderberg              Suppleant                        Fibertjänst
Kristian Ekbom               Suppleant                        Reviderad förrättning

Sjölivs översyn av våra bryggor

Då vi hade vår stämma hade inte kontrollen gjorts. Det visade sig att resultatet vad nedslående

-Ett par förtöjningskättingar till pontonbryggan har rostat sönder
-Dessa är bytta under v 28 – kostnad 25 KKR
-Även kättingarna till bojarna är uttjänta 10-20% återstår
-De som har båtplatser på utsidan är informerade om riskerna
-Stenbryggan är också i behov av underhåll på några års sikt

Gamla båtar vid Onödan

Alla båtar och motorer har identifierade ägare och Ockelbon kommer att flyttas.

Sommarfesten

Påminner om Sommarfesten – Än är det inte för sent att anmäla sig

Till sist..

Den varma sommaren är fantastisk men påverkar grundvattennivån. Alla är säkert medvetna om detta och använd vattnet sparsamt.

Fortsatt skön sommar önskar Styrelsen / Eu Hasse

Related posts