Bra att veta

Grus

Snabbgrus Stora Sundby

Mark och Väg

Tennisbanan

Låset: 9771.

Båtplatser på insidan

Från nocken och inåt:

     1. Anja
     2. Hans
     3. Cederström
     4. Ekbom
     5. Hagström
     6. Kajanus
     7. Patrik
     8. Jansson