Kontakt

Styrelsen

Hans (ordf)
Gerd (sekr)
Vera (kassör)
Bengt (ledamot)
Håkan (suppleant)

Kontaktuppgifter hantverkare

Service och Jour pumphuset: Vindö rör