Dokument

Årsmöte 2019

Protokoll Årsmötet 2019

Årsmöte 2018

Nedan finner du de dokument som rör årets stämma. Väl mött: Söndag 20 maj 2018, klockan 10.00 hos Söderbergs.

Kallelse stämma 2018
Måsvikens samfällighet ekonomisk redovisning 2017
Förvaltningspolicy för Måsvikens Samfällighetsförening
Protokoll: Årsmöte 2018

Årsmöten

Protokoll Extrastämma 2 juni 2017 ver 4 – Justerat
Måsviken årsmöte 2016 Sid 1 –  Sid 2
Masviken arsmote15 justerat
Masvikens arsmote 2014
Måsvikens Årsmöte 2013
Måsvikens årsmöte maj 12
Masviken arsmote maj 11
Masviken arsmote maj 10
Protokol årsmöte maj 09
Masviken arsmote maj 08
Masviken arsmote maj 07
Extra arsmote sept 06 (då beslut fattades om bryggan)
Masviken arsmote juni 06

Stadgar, mm

Måsvikens samf stadgar
Protokoll anläggningsförrättning 82-10-27
Anl beslut 82-10-27

Stadgar Skaft vägförening 2011

Övriga dokument

Ursprungligt köpekontrakt Skaft 1 20

Fastighetsreg Skaft 1 11, 1 19, 1 20
Fastighetsreg Skaft 1 11
Fastighetsreg Skaft 1 19
Fastighetsreg Skaft 1 20
Fastighetsreg Skaft 1 81
Vattenprov -16

Kartor

Måsvikens öster
Måsvikens väster