MÅSVIKSVISAN

Refr. 2 ggr

På Vindös jord, vår kära ö
Här vill jag bo och gärna dö

Sjön kluckar svagt mot strand och sten
men gör sig hörd i solens sken
Ett steg blir som ett jättekliv
här får jag hopp, här får jag liv

Vi njuter här ett skärgårdsliv
som skänker mig rätt perspektiv
Får mig förstå att ingen stjäl
min sinnesfrid, jag lever väl

Jag blickar runt och då jag ser
i Måsviks famn, mina grannar ler
ni har förstått att allt vi får
beror på oss och vad vi sår

Den dagen gryr men inte än
En ny generation tar över, men
fram till dess höj nu ditt glas
det finns inget slut på vårt kalas

text: Göran Ekbom 2012